Bảng Giá Giám Định ADN Hài Cốt

Bảng Giá Giám Định ADN Hài Cốt

Gói Thông Dụng

Trả kết quả từ 10 ngày
6.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 7,000,000 đ
  • Phí 1 mẫu hài cốt : 3.500.000 đ
  • Phí 1 mẫu thân nhân : 2.500.000đ

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Ngay

sơn epoxy tín phát | sơn nền epoxy tín phát