Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Cha Con Trước Sinh Không Xâm Lấn

Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Cha Con Trước Sinh Không Xâm Lấn ( Mẫu Máu )

Gói Nhanh

Trả kết quả sau 3 -5 ngày
25.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 30,000,000 đ
  • Mẫu Máu
  • Thời gian trả mẫu không kể ngày nghỉ
  • Thời gian trả mẫu không kể ngày nhận và trả mẫu
Thông dụng

Gói Tiết Kiệm

Trả kết quả sau 10 ngày
22.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 24,000,000 đ
  • Mẫu Máu
  • Thời gian trả mẫu không kể ngày nghỉ
  • Thời gian trả mẫu không kể ngày nhận và trả mẫu

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Ngay

sơn epoxy tín phát | sơn nền epoxy tín phát