Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Cha Con Trước Sinh Xâm Lấn

Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Cha Con Trước Sinh Xâm Lấn ( Mẫu Ối )

Gói 24h

Trả kết quả trong 24h
7.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 9,000,000 đ
  • Mẫu ối
  • Thời gian tính từ khi nhận mẫu và hồ sơ
  • Thêm 1.000.000đ với các mẫu khó
Thông dụng

Gói Tiết Kiệm

Trả kết quả sau 1-2 ngày
5.500.000/ 2 mẫu Giá cũ 8,000,000 đ
  • Mẫu ối
  • Thời gian tính từ khi nhận mẫu và hồ sơ
  • Thêm 1.000.000đ với các mẫu khó

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Ngay

sơn epoxy tín phát | sơn nền epoxy tín phát