Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Họ Hàng

Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Họ Hàng

Xét Nghiệm ADN Họ Hàng Theo Nhiễm Sắc Thể Y

Gói Siêu Nhanh

Trả kết quả sau 4h
6.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 7,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 2.000.000 đ
 • Xét Nghiệm ADN theo NST Y
 • Xét nghiệm ADN Ông nội - Cháu trai
 • Xét nghiệm ADN Chú/Bác ruột - Cháu trai
 • Xét Nghiệm ADN Anh Em trai
 • Xét nghiệm ADN anh em trai cùng họ nội

Gói 24h

Trả kết quả sau 6 - 24h
5.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 6,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.500.0000 đ
 • Xét Nghiệm ADN theo NST Y
 • Xét nghiệm ADN Ông nội - Cháu trai
 • Xét nghiệm ADN Chú/Bác ruột - Cháu trai
 • Xét Nghiệm ADN Anh Em trai
 • Xét nghiệm ADN anh em trai cùng họ nội
Thông Dụng

Gói Tiết Kiệm

Trả kết quả sau 1 - 2 ngày
4.500.000/ 2 mẫu Giá cũ 5.500,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.000.000 đ
 • Xét Nghiệm ADN theo NST Y
 • Xét nghiệm ADN Ông nội - Cháu trai
 • Xét nghiệm ADN Chú/Bác ruột - Cháu trai
 • Xét Nghiệm ADN Anh Em trai
 • Xét nghiệm ADN anh em trai cùng họ nội

Xét Nghiệm Họ Hàng Theo Nhiễm Sắc Thể X

Gói 24h

Trả kết quả sau 4h
5.500.000/ 2 mẫu Giá cũ 7,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.500.000 đ
 • Xét nghiệm ADN theo NST X
 • Xét nghiệm ADN Bà Nội - Cháu Gái
 • Xét Nghiệm ADN chị em gái cùng bố/ cùng bố mẹ
tHÔNG DỤNG

Gói Tiết Kiệm

Trả kết quả sau 4h
4.500.000/ 2 mẫu Giá cũ 5,500,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.000.000 đ
 • Xét nghiệm ADN theo NST X
 • Xét nghiệm ADN Bà Nội - Cháu Gái
 • Xét Nghiệm ADN chị em gái cùng bố/ cùng bố mẹ

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Ngay

sơn epoxy tín phát | sơn nền epoxy tín phát