Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Làm Thủ Tục Hành Chính – Pháp Lý

Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Làm Thủ Tục Hành Chính

Gói Siêu Nhanh

Trả kết quả sau 4h
6.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 8,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.500.000
 • Xét nghiệm ADN làm giấy khai sinh
 • Xét nghiệm ADN nhận cha cho con
 • Xét nghiệm ADN nhận con ngoài giá thú
 • Xét nghiệm ADN xác định Cha và Con ruột

Gói 24h

Trả kết quả sau 6-24h
4.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 5,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.200.000 đ
 • Xét nghiệm ADN làm giấy khai sinh
 • Xét nghiệm ADN nhận cha cho con
 • Xét Nghiệm ADN nhận con ngoài giá thú
 • Xét nghiệm ADN xác định Cha và Con ruột
Thông dụng

Gói Tiết Kiệm

Trả kết quả sau 6-24h
3.500.000/ 2 mẫu Giá cũ 4.500,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.000.00 đ
 • Xét nghiệm ADN làm giấy khai sinh
 • Xét nghiệm ADN nhận cha cho con
 • Xét nghiệm ADN nhận con ngoài giá thú
 • Xét nghiệm ADN xác định cha và con ruột

Bảng Xét Nghiệm ADN Làm Thủ Tục Pháp Lý

Gói Siêu Nhanh

Trả kết quả sau 4h
7.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 8,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 2.000.000
 • Xét nghiệm ADN nhập Quốc tịch
 • Bố hoặc Mẹ là người nước ngoài
 • Con sinh ra ở nước ngoài

Gói 24h

Trả kết quả sau 6-24h
5.500.000/ 2 mẫu Giá cũ 6,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.500.000 đ
 • Xét nghiệm ADN nhập Quốc tịch
 • Bố hoặc mẹ là người nước ngoài
 • Con sinh ra ở nước ngoài
THÔNG DỤNG

Gói 24h

Trả kết quả sau 6-24h
4.500.000/ 2 mẫu Giá cũ 5.000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.000.00 đ
 • Xét nghiệm ADN nhập Quốc tịch
 • Bố hoặc Mẹ là người nước ngoài
 • Con sinh ra ở nước ngoài

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Ngay

sơn epoxy tín phát | sơn nền epoxy tín phát