Bảng Giá Xét Nghiệm Huyết Thống Tự Nguyện Cha/Mẹ – Con

Bảng Giá Xét Nghiệm Huyết Thống Tự Nguyện Cha/Mẹ - Con

Gói Siêu Nhanh

Trả kết quả sau 4h
4.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 5,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.500.00 đ
 • Phân tích 24 locus gen
 • Độ chính xác 99,9999%
 • Kit PowerPlex Fusion - USA

Gói 24h

Trả kết quả sau 6-24h
3.000.000/ 2 mẫu Giá cũ 4,000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.000.00 đ
 • Phân tích 24 locus gen
 • Độ chính xác 99,9999%
 • Kit PowerPlex Fusion - USA
thông dụng

Gói Tiết Kiệm

Trả kết quả sau 6-24h
2.500.000/ 2 mẫu Giá cũ 3.000,000 đ
 • Mẫu thứ 3 : 1.000.00 đ
 • Phân tích 24 locus gen
 • Độ chính xác 99,9999%
 • Kit PowerPlex Fusion - USA

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Ngay

sơn epoxy tín phát | sơn nền epoxy tín phát