CẬP NHẬT GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÉT NGHIỆM NIPT MỚI THÁNG 11 NĂM 2020

1 Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT Gencare 7

Phạm vi xét nghim Phương pháp Loi mu Thi gian Báo giá

 NIPT -Gencare 7 

 

Phát hiện lệch bội trên các cặp nhiễm sắc thể 13, 18, 21 gây các hội chứng: Patau, Edwards, Down.

Hội chứng: Turner (XO), Klinefelter (XXY), Jacobs (XYY) và Triple X (XXX).

 

NGS – Verifi 7-10ml máu tĩnh mạch của thai phụ ở từ tuần thứ 9-10.

5-7 ngày

 

3.200.000đ

Sau xét nghiệm


GENLAB hỗ trợ chi phí trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày trả kết quả đối với các trường hơp sau (loại trừ trường hợp thể khảm):

GENLAB sẽ hỗ trợ 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu Việt Nam đồng) nếu kết quả cho “Âm tính giả” đối với hội chứng Down (Trisomy 21) hoặc hội chứng Edwards (Trisomy 18) hoặc hội chứng Patau (Trisomy 13) được xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán trong thai kỳ.

GENLAB sẽ hỗ trợ 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu Việt Nam đồng) nếu kết quả cho “Âm tính giả” được xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán sau khi em bé được sinh ra trong đó hội chứng Down (Trisomy 21) 100 triệu, hội chứng Edwards (Trisomy 18) 100 triệu, hội chứng Patau (Trisomy 13) 100 triệu.

– Trường hợp cho kết quả “Nguy cơ cao” đối với các hội chứng Down (Trisomy 21), hội chứng Edwards (Trisomy 18), hội chứng Patau (Trisomy 13), GENLAB sẽ hỗ trợ tối đa 1.500.000 VNĐ cho chi phí chọc ối/sinh thiết gai nhau/sinh thiết dây rốn và xét nghiệm QF PCR/FISH/BOBS/karyotype.

Khách hàng cung cấp đủ giấy tờ tùy thân và các chứng từ liên quan kèm theo phiếu kết quả siêu âm gần nhất. Các xét nghiệm xâm lấn phải được thực hiện bởi đơn vị xét nghiệm uy tín trực thuộc Trung Ương

 

2. Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT Gencare 23

Phạm vi xét nghim Phương pháp Loi mu Thi gian Báo giá
 NIPT 23 

 

Phát hiện lệch bội trên các cặp nhiễm sắc thể 13, 18, 21 gây các hội chứng: Patau, Edwards, Down.

Phát hiện lệch bội trên cặp nhiễm sắc thể giới tính
gây các hội chứng: Turner (XO), Klinefelter (XXY),
Jacobs (XYY) và Triple X (XXX).

Phát hiện lệch bội trên 19 cặp nhiễm sắc thể còn lại (ngoài cặp 13, 18, 21 và giới tính).

Phát hiện vi mất đoạn gây các hội chứng: DiGeorge
(22q11.2); Angelman (15q11), Prader-Willi (15q11),
1p36 deletion (1p36); Wolf-Hirschhorn (4p), Cri-duchat (5p).

 

NGS – Verifi 7-10ml máu tĩnh mạch của thai phụ ở từ tuần thứ 9-10. 5-7 ngày

 

6.000.000đ

Sau Xét nghiệm


GENLAB hỗ trợ chi phí trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày trả kết quả đối với các trường hơp sau (loại trừ trường hợp thể khảm):

GENLAB sẽ hỗ trợ 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu Việt Nam đồng) nếu kết quả cho “Âm tính giả” đối với hội chứng Down (Trisomy 21) hoặc hội chứng Edwards (Trisomy 18) hoặc hội chứng Patau (Trisomy 13) được xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán trong thai kỳ.

GENLAB sẽ hỗ trợ 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu Việt Nam đồng) nếu kết quả cho “Âm tính giả” được xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán sau khi em bé được sinh ra trong đó hội chứng Down (Trisomy 21) 100 triệu, hội chứng Edwards (Trisomy 18) 100 triệu, hội chứng Patau (Trisomy 13) 100 triệu.

– Trường hợp cho kết quả “Nguy cơ cao” đối với các hội chứng Down (Trisomy 21), hội chứng Edwards (Trisomy 18), hội chứng Patau (Trisomy 13), GENLAB sẽ hỗ trợ tối đa 1.500.000 VNĐ cho chi phí chọc ối/sinh thiết gai nhau/sinh thiết dây rốn và xét nghiệm QF PCR/FISH/BOBS/karyotype.

Khách hàng cung cấp đủ giấy tờ tùy thân và các chứng từ liên quan kèm theo phiếu kết quả siêu âm gần nhất. Các xét nghiệm xâm lấn phải được thực hiện bởi đơn vị xét nghiệm uy tín trực thuộc Trung Ương

 

3 . Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT -Gencare Plus

Phạm vi xét nghim Phương pháp Loi mu Thi gian Báo giá

 NIPT – Gencare PLUS

 

Phát hiện lệch bội trên các cặp nhiễm sắc thể 13, 18, 21 gây các hội chứng: Patau, Edwards, Down.

Phát hiện lệch bội trên cặp nhiễm sắc thể giới tính gây các hội chứng: Turner (XO), Klinefelter (XXY), Jacobs (XYY) và Triple X (XXX).

Phát hiện lệch bội trên 19 cặp nhiễm sắc thể còn lại (ngoài cặp 13, 18, 21 và giới tính).

Mở rộng trên 80 hội chứng vi mất, lặp đoạn

NGS – Verifi 7-10ml máu tĩnh mạch của thai phụ ở từ tuần thứ 9-10. 5-7 ngày

 

12.000.000đ

Sau Xét nghiệm


GENLAB hỗ trợ chi phí trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày trả kết quả đối với các trường hơp sau (loại trừ trường hợp thể khảm):

GENLAB sẽ hỗ trợ 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu Việt Nam đồng) nếu kết quả cho “Âm tính giả” đối với hội chứng Down (Trisomy 21) hoặc hội chứng Edwards (Trisomy 18) hoặc hội chứng Patau (Trisomy 13) được xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán trong thai kỳ.

GENLAB sẽ hỗ trợ 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu Việt Nam đồng) nếu kết quả cho “Âm tính giả” được xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán sau khi em bé được sinh ra trong đó hội chứng Down (Trisomy 21) 100 triệu, hội chứng Edwards (Trisomy 18) 100 triệu, hội chứng Patau (Trisomy 13) 100 triệu.

– Trường hợp cho kết quả “Nguy cơ cao” đối với các hội chứng Down (Trisomy 21), hội chứng Edwards (Trisomy 18), hội chứng Patau (Trisomy 13), GENLAB sẽ hỗ trợ tối đa 1.500.000 VNĐ cho chi phí chọc ối/sinh thiết gai nhau/sinh thiết dây rốn và xét nghiệm QF PCR/FISH/BOBS/karyotype.

Khách hàng cung cấp đủ giấy tờ tùy thân và các chứng từ liên quan kèm theo phiếu kết quả siêu âm gần nhất. Các xét nghiệm xâm lấn phải được thực hiện bởi đơn vị xét nghiệm uy tín trực thuộc Trung Ương

Chi tiết lên hệ chúng tôi Genlab theo đường  dây nóng  0968 589 489.

Genlab hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin cảm ơn !