Xét nghiệm Thrombophilia

Xét nghiệm Thrombophilia

Thrombophilia là gì? Thrombophilia chỉ tình trạng tăng khả năng đông máu, dễ hình thành các cục máu đông. Các đột biến thrombophilia được phát hiện ở …

Xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT)

Xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT)

Xét nghiệm di truyền tiền làm tổ là gì? Những tiến bộ trong di truyền học đang thay đổi cục diện của các lựa chọn và quyết định trong sinh sản của …

Xét nghiệm HLA tại Genlab

Xét nghiệm HLA tại Genlab

HLA là gì? Phức hệ phù hợp tổ chức chính (Major Histocompatibility Complex, MHC) là một nhóm gene mã hoá cho các protein trình diện kháng nguyên trên …