Viện Công nghệ ADN và Phân tích Di truyền (GENLAB) là đơn vị đi đầu trong việc phối hợp và hỗ trợ các cá nhân và tập thể trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và ứng dụng công nghệ Di truyền tại Việt Nam.

Đối với GENLAB, hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các hoạt động Nghiên cứu và Áp Dụng khoa học, công nghệ luôn đi đôi với việc ứng dụng thực tế cho sức khỏe con người là sự ưu tiên của GENLAB trong suốt quá trình hoạt động. Do vậy, GEBLAB luôn đồng hành cùng các đề tài khoa học của các cá nhân và tập thể thông qua việc nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn và đồng hành trong suốt quá trình.

GENLAB đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động và phối hợp cùng các Giáo sư, bác sỹ đầu ngành từ nhiều bệnh viện lớn  ( Bệnh Viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội…) trong nghiên cứu, hỗ trợ và triển khai các đề tài, qua đó, áp dụng trong thực tế, đem lại các thành quả vượt trội phục vụ người dân.

GENLAB sẵn sàng bắt tay cùng phối hợp, nghiên cứu và triển khai cùng các cá nhân, tập thể nhằm đưa các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng tất cả các công nghệ, nguồn lực và trí tuệ của GEBLAB đang có.

Mọi thông tin xin liên hệ :

VIỆN CÔNG NGHỆ ADN và PHÂN TÍCH DI TRUYỀN

112 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline :

Email :