Viện Công nghệ ADN và Phân tích di truyền ( GENLAB) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 158/QĐ-LHHVN của Đoàn Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-1889. 

Các lĩnh vực hoạt động của Viện : Nghiên cứu khoa học, Ứng dụng các công nghệ ADN, Giám định gen, Xét nghiệm ADN và Phân tích di truyền; Tư vấn, Chuyển giao công nghệ, Đào tạo nguồn nhân lực và Hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức trong nước, Các tổ chức nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của Viện và phát triển ngành công nghệ Gen của Việt Nam

Sứ mệnh của Viện là mang tới những ứng dụng về Gen trong đời sống, y khoa một cách tốt nhất, chính xác nhất nhằm giúp mọi người có thể tiếp cận với  khoa học kỹ thuật nhằm đem tới một cuộc sống an toàn, hạnh phúc và bền vững hơn.

    Giá trị cốt lõi :  

    1. SÁNG TẠO VÀ KHÁC BIỆT

    2. TỐC ĐỘ LÀ LỢI THẾ

    3. CAM KẾT LÀ UY TÍN

    4. THẤU HIỂU ĐỂ PHÁT TRIỂN

GENLAB là thành viên của Hiệp hội Khoa học hình sự Châu Á ( AFSN) với các tiêu chuẩn xét nghiệm đạt độ chính xác cao theo chuẩn và được chứng nhận từ các phòng thí nghiệm nổi tiếng :Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), Phòng thí nghiệm của cảnh sát Hoàng Gia Anh (FSS), Phòng thí nghiệm của cảnh sát Singapore (SPF)…