Phương Pháp Xét Nghiệm Huyết Thống Cha-Con Không Xâm Lấn

Xét nghiệm ADN thai nhi chỉ cần lấy máu của mẹ là một phương pháp vô cùng an toàn và có độ chính xác rất cao được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. cffADN (ADN thai nhi tự do) chiếm khoảng 11 – 13,4% ADN tự do có trong máu mẹ, xuất hiện từ tuần thứ 6 thai  nhi và tăng dần trong quá trình mang thai và giảm nhanh trong máu mẹ sau 24 giờ sau khi sinh.

  • Cơ sở khoa học: 

Các ADN thai nhi tự do (cff ADN) trong máu ngoại vi của người mẹ được phát hiện lần đầu vào năm 1997 và được giải phóng từ các tế bào nhau thai sau quá trình apoptosis . Các ADN tự do này thường phản ảnh cấu trúc di truyền của thai nhi đang phát triển. Các đoạn ADN tự do của thai nhi (cffADN) có độ dài khoảng 150 – 200bp, nhỏ hơn đáng kể so với kích thước các đoạn ADN của mẹ, điều này cho phép phân biệt cffADN với các đoạn ADN tự do của người mẹ. Tiến hành phân tích cấu trúc di truyền của các cfADN của thai nhi và người cha giả định để xác định mối quan hệ huyết thống.

  • Cách thức lấy mẫu:

Tiến hành lấy 7-10ml  mẫu máu mẹ, sau khi tách chiết cffADN của trẻ tiến hành xét nghiệm với mẫu từ người bố giả định. Sẽ cho kết quả chính xác người đó có phải cha ruột của thai nhi hay không. Mẫu máu ngoại vi của mẹ lấy từ tĩnh mạch khi thai được tuần thứ 6 trở đi được dùng để tách chiết các cffADN trong xét nghiệm huyết thống không xâm lấn với thời gian trả kết quả từ 7-10 ngày.

Đối với mẫu xét nghiệm cha con không xâm lấn của người cha (cha giả định) mẫu sẽ được thu bao gồm: Mẫu máu, niêm mạc miệng, móng tay, móng chân, đầu lọc thuốc lá, tóc có chân, : kẹo cao su(đã qua sử dụng)…

 Quy Trình & Mẫu Nghiệm Huyết Thống Cha - Con Không Xâm Lấn

 

  • ADN của con được tách chiết từ máu mẹ . Do vậy mẫu của con lấy từ nguồn máu mẹ .

Đặt lịch hẹn