Sàng lọc thai nhi trước sinh ( NIPT) là xét nghiệm giúp phát hiện sớm nguy cơ thai nhi mắc các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, phổ biến do bất thường số lượng nhiễm sắc thể (NST) như:
• Hội chứng Down
• Hội chứng Edwards
• Hội chứng Patau
• Và hàng trăm hội chứng khác có thể xảy ra do di truyền

Xét nghiệm NIPT 23 Plus

Xét nghiệm NIPT 23 Plus

XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT 23 Plus LÀ GÌ?  Xét nghiệm tiền sản NIPT (Non Invasive Prenatal genetic Tesing) là một xét nghiệm sàng lọc trước …

Xét nghiệm NIPT 23

Xét nghiệm NIPT 23

XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT 23 LÀ GÌ? Xét nghiệm tiền sản NIPT (Non Invasive Prenatal Tesing) là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm …

Xét nghiệm NIPT 3

Xét nghiệm NIPT 3

XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT 3 LÀ GÌ?  Xét nghiệm tiền sản NIPT (Non Invasive Prenatal Tesing) là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm …