Xét Nghiệm Gen Dinh Dưỡng & Thể Chất

Xét Nghiệm Gen Dinh Dưỡng & Thể Chất

    Xét nghiệm Gen Dinh dưỡng và Thể Chất sẽ mang tới cho cha mẹ những thông tin về bệnh lý di truyền trẻ có thể mắc phải : cận thị, huyết áo, tiểu …

XÉT NGHIỆM GEN TÀI NĂNG TRẺ EM

XÉT NGHIỆM GEN TÀI NĂNG TRẺ EM

DNA là bản thiết kế của cuộc sống, quyết định hầu hết khả năng tự nhiên từ bệnh tật, đến cách hành xử, cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Hiểu chính …