Xét nghiệm ADN pháp lý nhằm bảo đảm quyền cha con trong việc tranh chấp thừa kế, quyền nuôi con và quyền được bão lãnh cho con cái trong quá trình xuất ngoại, định cư. Tại Việt Nam, xét nghiệm ADN pháp lý được sử dụng làm các giấy tờ khai sinh, hộ khẩu trong một vài trường hợp.  Là xét nghiệm đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, đơn vị xét nghiệm và người làm xét nghiệm.

 

Xét nghiệm ADN pháp lý phục hiện trong những trường hợp sau :

  • Cha nhận con và làm lại giấy khai sinh.
  • Làm giấy khai sinh cho con trong trường hợp quá hạn.
  • Làm xét nghiệm ADN theo yêu cầu của tòa án.
  • Nhập quốc tịch và định cư.
  • Làm thị thực, VISA.
  • Làm xét nghiệm ADN để nộp hồ sơ bảo lãnh

Viện Công nghệ ADN và Phân tích di truyền ( GENLAB) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 158/QĐ-LHHVN của Đoàn Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-1889.

Các lĩnh vực hoạt động của Viện : Nghiên cứu khoa học, Ứng dụng các công nghệ ADN, Giám định gen, Xét nghiệm ADN và Phân tích di truyền; Tư vấn, Chuyển giao công nghệ, Đào tạo nguồn nhân lực và Hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức trong nước, Các tổ chức nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của Viện và phát triển ngành công nghệ Gen của Việt Nam

GENLAB là thành viên của Hiệp hội Khoa học hình sự Châu Á ( AFSN) với các tiêu chuẩn xét nghiệm đạt độ chính xác cao theo chuẩn và được chứng nhận từ các phòng thí nghiệm nổi tiếng :Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), Phòng thí nghiệm của cảnh sát Hoàng Gia Anh (FSS), Phòng thí nghiệm của cảnh sát Singapore (SPF)…

Các thông tin về Xét nghiệm Pháp lý , xin vui lòng truy cập : https://genlab.vn hoặc truy cập vào đây để biết thêm chi tiết về các dịch vụ xét nghiệm ADN pháp lý mà Genlab cung cấp

Tags: , , , , , , , ,