Xét Nghiệm Nguồn Gốc Động Vật

Xét Nghiệm Nguồn Gốc Động Vật

Genlab cung cấp dịch vụ xét nghiệm nguồn gốc động vật với độ chính xác lên tới 99,99999% cho tất cả các chủng loại động vật khác nhau được ghi nhận từ …

XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG TẠI GENLAB

XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG TẠI GENLAB

ADN (hay còn gọi là DNA – tên khoa học  là Acid Deoxyribonucleic) là vật chất di truyền ở người và hầu hết các vi sinh vật khác . ADN ở người gồm …

Xét Nghiệm Hài Cốt

Hài cốt là phần còn xót lại của thi thể Liệt sĩ sau một thời gian dài phần thịt, da, nội tạng, phần cơ, máu của thi thể đã bị phân hủy hết theo thời …

Giám Định Hài Cốt

  Với trình độ khoa học hiện nay, 4 phương pháp giám định ADN hài cốt chủ yếu được sử dụng, đó là dùng ADN ty thể, ADN trên nhiễm sắc thể Y, các đoạn …