CHỈ DẪN LẤY MẪU

  • Lấy 1 – 2 răng còn nguyên vẹn của bộ hài cốt, nếu không còn răng thì: sử dụng các mẩu xương còn lại của bộ hài cốt như xương đùi, cánh tay, bả vai…,  nguyên vẹn và cứng chắc nhất (kích thước tối thiểu 3cm x 3cm). 
  • Sau khi nhận kết quả giám định, thân nhân sẽ nhận lại mẫu xương răng còn lại,  cả mẫu xương răng sau khi giám định.

 BÁO GIÁ DỊCH VỤ

LOẠI XÉT NGHIỆM MÔ TẢ THỜI GIAN CHI PHÍ 2 MẪU CHI PHÍ MẪU THỨ 3
GIÁM ĐỊNH HÀI CỐT Xét nghiệm một mẫu hài cốt và một mẫu thân nhân 10 – 30 ngày 6.000.000 2.000.000

Đặt lịch hẹn