GENLAB tự hào là đơn vị trực thuộc Liên Hiệp Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam ( Bộ Khoa học & Công nghệ) – là nơi quy tụ các bác sỹ,chuyên gia và nhà nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế trong lĩnh vực di truyền và huyết học.

 

 

   Viện trưởng TS. ĐẶNG TRẦN HOÀNG

  •  Tiến sỹ Công nghệ sinh học – Đại học Công nghệ Kochi (Nhật Bản)
  •  Thành viên Ủy ban đánh giá tay nghề hàng năm (ngoại kiểm) tại Collaborative TestingServices, Inc Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn AFDILL.
 

    Cố vấn cấp cao, Bác sỹ HỒ KIM CHÂU

  • Nguyên trưởng khoa giám định Viện Pháp Y Quốc Gia.
  • Giám định viên Viện Khoa học hình sự, Viện Pháp Y Quốc Gia.