TUYỂN DỤNG THÁNG 6.2020

TUYỂN DỤNG THÁNG 6.2020

TUYỂN DỤNG Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, Viện Công nghệ ADN và Phân tích Di truyền (GENLAB) có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự như sau : 1. TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING ( 1 người) Chức năng, nhiệm vụ : -  Phụ …