Mục đích của giải trình tự GEN

Trong nghiên cứu cơ bản, giải trình tự có thể hỗ trợ xây dựng bản đồ nhiễm sắc thể, thu được thông tin về cấu trúc, chức năng, hoạt động của các đoạn ADN; định danh loài …

Trong khoa học y tế, giải trình tự DNA có thể được sử dụng để xác định các gen chịu trách nhiệm cho các rối loạn di truyền. Khi có đủ hiểu biết về cấu trúc, chức năng của các đoạn ADN, chúng ta có thể dự đoán nguy cơ phát sinh các hội chứng, bệnh di truyền ở một người hay định hướng phương pháp điều trị bằng việc giải trình tự hệ gen người đó.

Trong khoa học pháp y, ADN được xem như dấu vân tay phân tử; nó được sử dụng để xác minh huyết thống, điều tra tội phạm và nhận dạng cá nhân.

Trong các ngành nông nghiệp, việc xác định các loài GMO có thể được thực hiện với sự trợ giúp của các phương pháp giải trình tự ADN. Bất kỳ biến thể nhỏ nào trong bộ gen thực vật đều có thể được phát hiện với sự trợ giúp của trình tự DNA.

 Ai nên giải trình tự GEN?

  • Tất cả mọi người đều nên giải trình tự gen, đây là nguồn tài liệu lưu trữ quý báu cho cá nhân và gia đình trong việc theo dõi, định danh và so sánh khi có vấn đề xảy ra.
  • Các đơn vị muốn giải trình tự gen của vi khuẩn làm công tác nghiên cứu và thí nghiệm
  • Các nhà khoa học cần trình tự gen để phục vụ nhiệm vụ phát triển vacxin hoặc thuốc chữa bệnh đặc trị

 Tại sao nên chọn GENLAB giải trình GEN

GENLAB có hệ thống giải trình ADN tiên tiến hiện đại kết hợp kinh nghiệm làm việc của các chuyên gia trong lĩnh vực gen di truyền cho ra kết quả xét nghiệm nhanh chính xác, bảo mật, an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Đặt lịch hẹn