Máu khó đông (Hemophilia) – tất cả những điều cần biết

Máu khó đông (Hemophilia) – tất cả những điều cần biết

Máu khó đông (Hemophilia) - tất cả những điều cần biết Bệnh máu khó đông hemophilia là gì? Bệnh máu khó đông, bệnh ưa chảy máu hay bệnh hemophilia (heamophilia) là tên gọi chung chỉ tình trạng rối loạn đông máu, trong đó cơ thể suy giảm khả năng tạo cục máu đông, một bước khởi đầu trong quá trình …