Loạn dưỡng cơ Duchenne – Duchenne Muscular Dystrophy

Loạn dưỡng cơ Duchenne – Duchenne Muscular Dystrophy

Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne - Duchenne Muscular Dystrophy Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne là gì? Chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (đu-xen), viết tắt là DMD, là một bệnh loạn dưỡng cơ nặng chủ yếu ảnh hưởng đến các bé trai.[2] Yếu cơ thường bắt đầu vào khoảng 4 tuổi và trở nên trầm trọng hơn nhanh …