GIÁ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT tại Genlab

GIÁ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT tại Genlab

GIÁ XÉT NGHIỆM NIPT  CẬP NHẬT GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC NIPT MỚI THÁNG 11 NĂM 2020 TẠI GENLAB CẬP NHẬT GIÁ XÉT NGHIỆM Giá xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh NIPT tại Genlab:  Giá xét nghiệm NIPT – Gencare 7: 3.200.000đ Phát hiện lệch …